top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Bold Motorbikes, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10. maddeden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamalar müşterilerimizin ve web sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunulmaktadır. Bold Motorbikes, işbu Kişisel Verilerin Korunması Beyannamesi metnini mevcut mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde dilediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

1) Bold Motorbikes'ın kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

 

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanımına ilişkin çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. İlk etapta KVKK ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin esaslar belirlendi. Ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da kişisel verilerin korunmasına ilişkin bir hüküm yer almaktadır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri ile kişisel verilerin korunması için bazı durumlarda cezai yaptırımlar öngörülmektedir.

Öte yandan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri toplamamız ve kullanmamız gerekmektedir.

2) Bold Motorbikes kişisel verileri toplamak için hangi yöntemleri kullanıyor?

 

www.boldmotorbikes.com internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden işlem yapan müşterilerimizin vermiş olduğu veriler, müşterilerimizin rızası ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Bold Motorbikes tarafından işlenmektedir.

Bold Motorbikes'a ait olan www.boldmotorbikes.com web sitesi, çerez kullanan bir sitedir. Kurabiye; Kullanılan cihazın internet tarayıcısında veya sabit diskinde saklanarak cihazın algılanmasını sağlayan, çoğunlukla harf ve rakamlardan oluşan bir dosyadır.

www.boldmotorbikes.com, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için ve yasal yükümlülükler çerçevesinde, kullanım amacı dışında kullanılmamak kaydıyla gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli bir şekilde saklayacaktır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Beyannamesi metninde belirtilen kapsam.

www.boldmotorbikes.com çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya tercihlerinizin bir özetini oluşturmak için üçüncü taraf kaynaklar aracılığıyla topladığı bilgileri saklayın. www.boldmotorbikes.com'a özel promosyonlar yapmak, promosyon ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesi veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; tarama bilgilerinizi ve/veya sitedeki kullanım geçmişinizi izleyebilir.

www.boldmotorbikes.com, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı zamanlarda veya farklı şekillerde sitede sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi diğer kaynaklardan gelen bilgilerle birlikte kullanabilir.

www.boldmotorbikes.com, mobil uygulamasında oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanır. Oturum kimliği tanımlama bilgisi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez, sabit diskinizde uzun süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

3) Web Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılır?

 

The website www.boldmotorbikes.com, owned by Bold Motorbikes, is a site that uses cookies. cookie; It is a file consisting mostly of letters and numbers, which allows the device to be detected by being stored in the internet browser or hard disk of the device being used.
www.boldmotorbikes.com cookies; log files, empty gif files, and/or store information it collects through third-party sources to create a summary of your preferences.
We use two types of cookies throughout our sites, session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary cookies and are only valid until you close your browser. Persistent cookies remain on your hard drive until you delete them or they expire (how long the cookies stay on your device will depend on the "lifetime" of the cookies).
www.boldmotorbikes.com cookies; It uses it to remember the choices you make and to personalize your use of the website/mobile application. This usage includes cookies that save your password and keep your website/mobile application session open all the time, thus saving you the hassle of entering your password more than once in each visit, and cookies that remember and recognize you on subsequent visits to the website/mobile application.
It is used to determine how you use the website/mobile application, including where you connect to the www.boldmotorbikes.com website, what content you view on the website/mobile application, and how you use the website/mobile application, such as the duration of your visit.
www.boldmotorbikes.com website cookies also; may use "advertising technology" in order to present you with advertisements that it thinks may be of interest to you when you visit the search engines, website, mobile application and/or websites where the website advertises. Advertising technology uses information about your previous visits to the website/mobile application and websites/mobile applications where the website advertises, in order to present you with tailored advertisements. When serving these ads, a unique third-party cookie may be placed in your browser so that the website can recognize you. Bold Motorbikes is also owned by Google, Inc. It uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Analytics uses cookies to analyze how users use the website, mobile application and/or mobile site with statistical information/reports. For more information about the use of Google Analytics (including opt-out options), visit: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/#infocollect
The SDK (Software Development Kit) of the relevant application is used instead of cookies in the mobile application.
You can use the possibility to allow and refuse cookies using the following methods:
Google Chrome: You can allow or block cookies from the "cookies" tab by clicking the "lock sign" in the address section of your browser.
Internet Explorer: You can manage cookies in the form of "allow" or "do not allow" by clicking the security tab in the "Tools" section at the top right of your browser.
Mozilla Firefox : Click the "open menu" tab in the upper right corner of your browser. You can manage cookies by clicking the "Options" image and using the "Privacy and Security" button.
Opera : You can manage cookies from the "cookies" section by selecting "Advanced" in the "Preferences" section of your browser.
Safari : You can manage all your cookies from the "Privacy and Security" section by selecting the "safari" tab from the "Settings" section of your phone.
 
In addition to the above options; You can visit https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ or use the "Privacy Badger" application to be informed about all cookies and to manage cookies (https://www.eff .org/en/privacybadger). If you refuse persistent cookies or session cookies, you can continue to use the website, mobile application and mobile site, but you may not be able to access or have limited access to all functions of the website, mobile application and mobile site.

4) Bold Motorbikes kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?

 

Bold Motorbikes, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

 • kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

 • müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

 • müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 • anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

 • hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

5) Bold Motorbikes kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

 

Bold Motorbikes ile paylaşılan kişisel veriler, Bold Motorbikes gözetimi ve kontrolü altındadır. Bold Motorbikes, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

6) Bold Motorbikes kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

 

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Bold Motorbikes sorumlu değildir.

Kişisel verileriniz Bold Motorbikes'ın hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

7) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

8) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

 

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Bold Motorbikes'ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

9) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?

 

KVKK'nın 4. maddesi uyarınca Bold Motorbikes'ın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Bold Motorbikes'ın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Bold Motorbikes'la doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde asağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

10) Bold Motorbikes'a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?

 

Kişisel veri saklama ve imha politikamız bulunmaktadır. Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@boldmotorbikes.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

11) İletişim Bilgileri

 

Şirket Ünvanı: Bold Motorbikes
Adres: Erenköy Mah. Atatürk Cad. No:363 Ondokuzmayıs / SAMSUN, TR
19 Mayıs V.D. 4870496884
Kayıtlı Elektronik Posta: info@boldmotorbikes.com

bottom of page